Podnikání

Informace k podnikání

Vybrane odkazy k podnikání

EET - Elektronická evidence tržeb:
Hledáte řešení #EET? Máme souhrn pokladních zařízení pro restaurace a spol.
Stručně a přehledně: Vše o EET v 15 otázkách a odpovědích

Vybrané odkazy k ENB (Energetická náročnost budov)

Vybrané odkazy k CSU (Český statistický úřad - mzdy, inflace, věk dožití apod)

Katastr nemovitostí
iKatastr czVláda likviduje živnostníky kvůli 7% daňových úniků,
ale obrovských 40% daňových úniků si nevšímá

Teď je to horší než v roce 1948. Komunisti se aspoň snažili, říká sociolog

Firmy z daňových rájů získaly veřejné zakázky za 244 miliard Kč

Náklady na EET musí být o řád nižší než příjmy z ní, říká prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ("NKÚ") - z článku cituji:
Nelegální a stínová ekonomika, kam míří například opatření zavedení elektronické evidence tržeb (EET), činí podle našich výpočtů jen 7 % z celkové mezery. Největší podíl naopak zaujímají podnikatelé, kteří úmyslně zkreslují hospodářské výsledky, především pak zvyšují náklady a tzv. optimalizují. V této oblasti jde až o 40 % z celkové daňové mezery. Do této oblasti, tedy úmyslného zkreslování hospodářských výsledků, však ministerstva zatím žádná opatření nenavrhla.

Posledních několik let klesá počet OSVČ hlavních ("podnikání na plný úvazek") a roste počet OSVČ vedlejších ("k hlavnímu zaměstnání").
Petr Mach:  Nečasova vláda oškubává lidi a likviduje ekonomiku. Přišel úder zprava - z článku cituji:
Důchodová reforma-druhý pilíř je ekonomický nesmysl, když už dobrovolné penzijní připojištění zdárně funguje...
„Pravicová“ Nečasova vláda zvyšuje daně jako nikdo před tím...
...celkové výdaje vlády v roce 2008 41,2 procent hrubého domácího produktu, zatímco v roce 2012 vláda rozhoduje již o 43,3 procent HDP. Příjmy vlády z daní, poplatků a dalších plateb vzrostly z 39 procent v roce 2008 na 40,8 procent v roce 2012.
Lidové veto proti odírání vládou... Státní rozpočet by podle Svobodných nesměl být schvalován s deficitem a schválený rozpočet by musel být vždy dodržen.
Poznámka-TABULKA mimo citaci článku:
Vývoj sazeb DPH v České republice
Platí od Premiér
ministr financí
Základní sazba Snížená sazba
1. 1. 1993 V.Klaus
I.Kočárník
23 % 5 %
1. 1. 1995 V.Klaus
I.Kočárník
22 % 5 %
1. 5. 2004 V.Špidla
B.Sobotka
19 % 5 %
1. 1. 2008 M.Topolánek
M.Kalousek
19 % 9 %
1. 1. 2010 J.Fischer
E.Janota
20 % 10 %
1. 1. 2012 P.Nečas
M.Kalousek
20 % 14 %
1. 1. 2013 P.Nečas
M.Kalousek
21 % 15 %

DPH rostla v Česku nejrychleji z EU

Aleš Michl: Čína jednou Evropu naporcuje jako pekingskou kachnu - z článku cituji:
Jak se díváte na to, že u nás pravicová vláda neustále zvyšuje daně?
To je šílené. Nechápu to.
Česká vláda má k dispozici ve státním rozpočtu podle Mezinárodního měnového fondu příjmy ve výši 41,3 procenta HDP. A nevyjde s tím. Příjmy to jsou přitom nadprůměrné.
Vyspělé ekonomiky mají k dispozici v průměru příjmy ve výši 36,3 procenta HDP.
Rozvíjející se ekonomiky si musejí vystačit se státními příjmy o velikosti 26,3 procenta HDP.
Tato čísla jsou důkazem, že v Česku nepotřebujeme zvyšovat daně. Stačí udělat pořádek ve výdajích.
Poznámka mimo citaci článku: Tato čísla jsou zároveň nepřímým důkazem, že dalším zvyšováním daní v kontextu s Lefferovou křívkou ještě více klesne výběr daní, neboť zdanění podle Mezinárodního měnového fondu je v České republice neskutečně vysoké, tedy logicky za horizontem "Leffer curve" (Lefferovy křivky). Naopak efektivní výsledky můžeme dosáhnout hlavně bojem proti tunelování státního rozpočtu ve stovkách miliard Kč ročně, tedy bojem o vyrovnaný státní rozpočet na tom jediném správném místě zefektivněním a zprůhledněním všech státních zakázek a dotací včetně dotací z EU. Podobně pro omezení vlivu tunelářů i zrušením anonymních akcií a kvalitním zákonem o státní službě, který ČR přijala jako jednu z podmínek vstupu do Evropské unie již v roce 2002, ale jeho platnost byla několikrát odložena, naposledy na rok 2012.

Pavel Kohout: Vláda šetří. Zchudneme - z článku cituji:
...šetřit tak, jak se šetřit má. To znamená žádný průvan v peněženkách občanů, žádné zvyšování daní, žádný džihád proti nešťastným živnostníkům.
Znamená to šetření ve smyslu velmi důkladné revize veřejných výdajů, v první řadě výdajů na infrastrukturu, obranu a informační technologie. V těchto oborech se točí hodně peněz, jsou těžko kontrolovatelné a mají velký korupční potenciál. Něco podobného se týká i zdravotnictví...
A konečně, vláda by se měla zamyslet nad svým chápáním slova „odpovědnost“. Voliči chápou význam tohoto slova opravdu velmi odlišně.

Profesor Jaroslav Vostatek:  Skryli vám, proč to dělají. Dejte pozor - z článku cituji:
Doporučit můžu jediné: co nejdříve druhý pilíř zavřít jako naprostý ekonomický nesmysl. ...to jsou závěry OECD, které jsou podloženy mnohaletými výzkumy na kapitálových trzích.

Vladimír Špidla: Důchodová reforma: ideologie vítězí nad rozumem - z článku cituji:
K současnému průběžnému systému je třeba připomenout dvě věci. Systém se dostal do deficitů po snížení odvodů za Topolánkovy vlády a v porovnání s jinými státy Evropy vynakládáme v poměru k HDP do systému důchodů velmi málo (orientačně - ČR 8,4%, Polsko 12,4%, Slovinsko 10,1%, Maďarsko 10%). Evropský průměr je přitom 11,9% HDP. Současné studie také říkají, že až do roku 2095 nepřekročí výdaje ČR na financování současného průběžného důchodového systému 13% HDP.
Posledním vypuštěným zkušebního balonku z dílny ministra práce a sociálních věcí Drábka bylo, že stát hodlá vyvést do soukromých penzijních fondů přibližně jeden bilion korun (!) za prvních pět let od startu důchodové reformy. Takové peníze budou logicky v důchodovém systému chybět. Takový krok těžce zatíží veřejné finance. Zkušenosti Slovenska, Maďarska i Polska jsou jasné.
Poznámka mimo citaci článku: Tzn ČR by musela nyní navýšit o 41% odvody na důchodový účet aby dosáhla na průměr Evropy nebo dokonce navýšit o 47% odvody na důchodový účet aby dosáhla stejných relativních odvodů vůči HDP jako má sousední Polsko. O to větší je selhání ministra Drábka, který nejenom prosazuje snížení na třetinu kompenzace důchodů v důsledku inflace, ale dokonce chce vyvést 3% z průběžného důchodového účtu do tzv druhého důchodového pilíře. A jaký devastující vliv na průběžný důchodový účet má snížení odvodů o pouhé 1% již exaktně dokázal ministr Kalousek v Topolánkově vládě, neboť snížením odvodů o 1%, které prosadil ministr Kalousek již v Topolánkově vládě, se průběžný důchodový účet dostal z přebytků do deficitů.
Neuvěřitelné selhání ministrů Drábka a Kalouska je o to větší, že hranice ohrožení příjmovou chudobou pro jednotlivce 9329 Kč v roce 2010 se již blíží průměrnému starobnímu důchodu 10123 Kč v roce 2010, údaje jsou z Českého statistického úřadu. Místo aby se oba ministři věnovali bojům s tunelováním veřejných zakázek, tak vedou z jejich pohledu velmi úspěšnou zničujicí válku s bezbranými důchodci.