Zajímavé aplikace pro Android (v HTC EVO 3D)

Všeobecné informace k instalacím:

Informace zde uváděné jsou určeny pro začátečníky se systémem Android.
Instalace jsou výhradně z Google Play.

Při instalování aplikace z Google Play těsně před potvrzením instalace tlačítkem "Přijmout a stáhnout" je důležité si před potvrzením instalace přečíst v části "Oprávnění", co vše aplikace ke své činnosti bude použivat. Je to nově od července 2013 jedinná možnost zjistit před nainstalováním SW jeho požadavky na přístup k datům v mobilu. Dříve byly tyto požadavky SW součástí popisu SW v Google Play, avšak nově byly z popisu vypuštěné. Osobně to považuji za velké selhání Google v boji proti malware, neboť součástí vyhledání vhodného SW k instalaci je i srovnání jeho požadavků vůči datům v mobilu, což nově není možné. Obdobně instalované aplikace doporučuji ihned po instalaci zkontrolovat nejlépe v antiviru Avast v části "Správa aplikací" v "Přehledu oprávnění", kde je zjednodušeně vysvětleno, zda je aplikace nebezpečná (např čte kontakty a pro svou funkci to nepotřebuje). Nebo totéž i jednoduše v integrované aplikaci "Nastavení" v části Aplikace - Správa aplikací - Povolení" (zde jsou všechna povolení vyjmenována a je na uživateli zhodnotit jejich oprávněnost a nebezpečnost).

Vždy počítat s tím, že důležitá data jsou v mobilu vystavena nebezpečí jejich zneužití obdobně jako v notebooku nebo na počítači. Navíc v roce 2013 pozoruji významný nárůst oprávnění u aplikací na činnost, kterou pro svou běžnou funkci nepotřebují v míře jakou si nárokují. Dokonce i při vypnuté automatické aktualizaci (update) buďte při kontrole instalace aktualizace velmi opatrní zda update (aktualizace) stojí za to zvýšené riziko ohrožení důležitých dat nebo hovorů v mobilu. Stávající oprávnění aplikace si snadno zjistíte např pomocí Avast nebo přímo v systémové části mobilu jak je uvedeno výše a nové oprávnění si přečtete buď nezávisle na Google Play nebo při update před posledním potvrzením k instalaci aktualizace.

Důležitá data ve vašem mobilu jsou ohrožená jak vlastnostmi aplikace, tak nezávisle používanou reklamou typickou u aplikací zdarma jako reklamní proužek.
Pro další kontrolu hlavně reklamních doplňků aplikace (tedy druhé ohrožení dat v mobilu) doporučuji využít skvělou aplikaci AppBrain Ad Detector (v recenzi se s využitím této aplikace můžete důkladně seznámit).

Pro všeobecný přehled o možných hrozbách při práci v systému Android doporučuji zajímavý článek "Malware na Androidu".

Před zahájením instalací je vhodné mobil zbavit dočasných souborů, čímž se uvolní paměť, která je pro hladký průběh instalace velmi potřebná. Nejjednodušší způsob uvolnění paměti a nastavení mobilu do reprodukovatelného stavu před instalací nového SW je klasicky vybrat "Spustit znovu" ("Reboot"), čímž se zároveň při spuštění mobilu znovu zavede instalovaný SW do aktivní paměti mobilu. Vypnutí a zapnutí mobilu nebo volbou "Spustit znovu (Reboot)" je vhodné udělat alespoň jednou denně nebo podle potřeby (např před nabíjením mobilu, před důležitou poradou vypnout a po ní zapnout apod - před restartem mobilu nezapomenout vypnout WiFi, po restartu zapnout WiFi až když internet potřebujete). V hlavní konfiguraci mobilu v části napájení je vhodné vypnout "rychlé spuštění" tak jak je u této volby doporučené a jak je od výrobce nastavené. Pokud si volbu "rychlé spuštění" v rozporu s doporučením výrobce zapnete, pak je po více zapnutí a vypnutí mobilu pravděpodobná havárie doinstalovávaného SW, tzn při jakýchkoliv problémech se stabilitou systému a častém vypínání mobilu je nutno nejdříve zrušit volbu "rychlé spuštění" systému nebo po rychlém spuštění systému při prvé příležitosti provést nápravu rychlého spuštění časově náročnější volbou "Spustit znovu" ("Reboot").

Je důležité zakázat automatickou aktualizaci (update) ("Nastavení", pak "Info o telefonu", vybrat "Softwarové aktualizace" a zrušit "Plánovaná kontrola"). Když už chcete provést update (aktualizaci), tak pouze při WiFi datovém připojení bez omezení dat (mobilní datové limity jsou velmi drahé a v kopcích nebo na horách většinou nepoužitelné). Obecně je update vhodný v případě, že jsem zvědav, co je v programu nového u nové verze anebo když má aplikace občas problémy (anebo se o problémech dočteme z ověřených zdrojů), zda už nejsou vyřešeny. Jinak může neplánovaně po update SW dojít i k velmi nepříjemným překvapením (viz komentáře některých uživatelů). Myslím si, že nemožnost instalace starších verzí aplikací přímo z Google Play a dokonce i jen nemožnost vrátit se k verzi, kterou před update používám, je dost silným motivem neprovádět aktualizaci (update) v automatickém režimu, ale ručně až najdu odvahu riskovat s dostatečnou časovou reservou k řešení možných problémů po aktualizaci SW anebo někde uvidím nebo se dočtu o fungujících změnách v nové verzi, a to nejlépe na obdobném mobilu jaký používám. Tzn chci li se vrátit ke starší verzi, pak ji musím mít dříve zazálohovanou (soubor *.apk) (ve jménu je obvykle varianta jména aplikace a přípona je apk - pro zálohování je skvělý program Clickfree Mobile Backup, který aktuální soubory *.apk zálohuje i na SD kartu). Pro instalaci mimo Google Play, tedy např z SD karty (záloha z Clickfree nebo i jen stažený soubor *.app z prověřeného zdroje jako byla pro mě do roku 2014 např skvělá aplikace RadarEU, tedy dosud jediná výjímka mimo Google Play, která již však nefunguje ani v mobilu HTC EVO 3D, kde dříve fungovala, ale kde se nyní jeví již jen jako "pseudofunkční widget" místo zobrazení v celé ploše obrazovky), je nutno dočasně pro instalaci povolit v "Nastavení - Aplikace" položku "Neznámé zdroje" a po dokončení instalace ji nezapomenout vypnout.

WiFi, mobilní datové připojení, Bluetooth i GPS je důležité jak s ohledem na zbytečnou spořebu energie baterie, tak i bezpečnosti systému mít připojené vždy jen na konkrétní nezbytnou dobu, kdy je využíváte, tedy mít je trvale v poloze vypnuto a jen pro konkrétní práci je zapnout. I proto je vhodné si na základní plochu vynést tlačítka zapínání zmíněných funkcí.

Minimálně jednou denně mobil restartovat, optimálně před nabíjením mobilu. Obdobně je vhodné před náročnější práci (např navigaci, práce v tabulkách, focení a filmování apod) provést restart mobilu. Při mimořádných problémech s mobilem je vhodné zkusit nejdříve restart mobilu. Obecně platí čím menší je operační paměť mobilu, tím větší pozitivní vliv na další práci mobilu má jeho restart. Obdobně čím je více nainstalováno aplikací a čím více se používají, tím je větší pozitivní vliv restartu mobilu na další práci v mobilu.

Recenze HTC EVO 3D (HTC Shooter) na webu Svět Androida
Skvělá recenze dávající představu o běžných funkcích HTC mobilu se systémem Android. Doporučuji si tuto velmi zajímavou recenzi přečíst, i když tento mobil nevlastníte.

Po cca 1,5 letech po update na Android 4.0.3 (na HTC Sense 3.6) se dosud žádnému SW pro čtení knih nepodařilo v jakékoliv konfiguraci při čtení knih zhasnout 4 svítící tlačítka ovládání mobilu, která v původním systému šla v pohodě téměř každým SW pro čtení knih zhasnout. Pro čtenáře knih na tomto mobilu je to fatální selhání HTC ve funkci čtení knih, což je velká škoda u tak ještě stále skvělého mobilu dokonce i po 2,5 letech od jeho zakoupení.

Nejdůležitější doinstalovávané aplikace u nového telefonu:

Super Backup
Užitečná aplikace pro zálohování dat mobilu, která nově nahrazuje obdobnou aplikaci "Clickfree Mobile Backup" popsané v recenzi 8.8.2012 na webu Svět Androida.
Důležité je nezapomenout, že "Super Backup" (a dříve Clickfree) zálohuje pouze SW a ne data aplikací. Právě data aplikací je nutno zálohovat v té konkrétní verzi aplikace, neboť při obnovování SW např na starší verzi musíme pamatovat na možnost jiné struktury dat v právě použivané novější verzi SW. Konkrétně při návratu ke starší verzi musím nejdříve nainstalovat starší verzi a v případě, že v novější verzi mám nová data (tedy data navíc nebo odlišná), pak je nutno se přesvědčit, zda jsou data ve všech případech čitelná a funkční ve všech částech SW, u kterého se vracím ke starší verzi. I proto je lépe před aktualizací (update) SW vždy zazálohovat vlastní data ve stávající verzi aplikace, kterou chci aktualizovat, neboť pak se v pohodě vrátím ke starší verzi a natáhnu si ze zálohy dat odpovídající data dané verze SW. Autoři SW obecně nepředpokládají návrat ke starším verzím, proto je nutnost zálohování vlastních dat před update SW tak důležitá.

Status Brightness Free
Velký 4,3" (11 cm) displej velmi vyčerpává energii baterie, proto je jemné nastavení jasu displeje tak důležité. Testoval jsem 5 aplikací a tento SW je s velkou rezervou jednoznačný vítěz, neboť nastavení jasu displeje po 10% je optimální, a to dokonce jen ve dvou krocích (první krok je spuštění SW a druhý krok odklepnutí tlačítka se zobrazením procenta, kterým ihned aplikace nastaví jas zvolené úrovně a zároveň se ukončí. Prostě jednoduché a účelné, tedy správný ergonomický SW). Po nainstalování doporučuji ihned po spuštění aplikace v konfiguraci zvolit zobrazení procenta jasu jako číslo v tlačítku, což je skvělé a přehledné, neboť výběr uskutečním jednoduchým klepnutím prstem přímo do zobrazeného procenta v tlačítku. Všem tento skvělý ergonomický SW doporučuji.

Data counter widget
Evidence přenesených dat z WiFi a z mobilního připojení. Nahrazuje v systému Android ver. 4.0.3 nefunkční "Traffic Counter Extended", kde tato aplikace přestala fungovat. Data counter widget je jednoduchý, účel plní a líbí se mi.

DU Battery Saver&Phone Charger
Nezbytný doplněk pro optimalizaci odběru z baterie. Šikovný widget velikosti běžné ikonky na jedno kliknutí optimalizuje paměť a oznámí o kolik prodloužil výdrž baterie. V roletce zobrazí další informace. Po spuštění je k dispozici přehled aplikací a částí HW podle jejich odběru z baterie.
Získané informace pravidelně kontrolujte, neboť občas můžete narazit na aplikaci, kterou jste již několik dní ani jednou nespustili, přesto opakovaně spotřebovává i přes 5% energie (v mém případě to byl např [1]). Přestože jsem si všechny aplikace velmi důkladně kontroloval jak před instalací, tak i následně, přesto jsem během měsíce vyřadil 2 aplikace, z nichž obě opakovaně vykazovali velmi velkou spotřebu energie, přestože k tomu neměly nejmenší důvod, tedy buď chyba v programu (pravděpodobnější) nebo si autor aplikace neošetřil zpětnou vazbu kontroly jím požadované funkce pro případ, kdy žádaná funkce není delší dobu k dispozici.

WiFi Analyzer
Skvělá aplikace jak pro optimalizaci domácí WiFi sítě (např. nasměrování a umístění routeru, sklonu antény, volby kanálu s ohledem na rušení od WiFi sítě sousedů), tak hlavně na cestách při připojování k veřejným WiFi sítím v hotelích, kavárnách apod. Přehledné grafy a tabulky úrovně a charakteristiky signálu v místě příjmu pomohou ve výběru WiFi sítě i rychlou odezvou změn v grafech za chůze.

aCalendar - Android Calendar
Optimálně doplňuje původní kalendář HTC Sense a hlavně pracuje se stejnou databází, tedy cokoliv opravím v jednom kalendáři, tak je ihned k dispozici i ve druhém a oba jsou přístupné v Google kalendáři na webu. Navíc aCalendar skvěle přebírá z kontaktů mobilu data narození a v přehledech je i optimálně zobrazuje odlišnou barvou od běžných záznamů.

Gmail - Google email
Zpřístupňuje emaily gmail.com, kam posílají emaily připomenutí událostí oba kalendáře. Skvělý SW.

ColorNote Poznámkový blok note
Základní vynikající SW pro jednoduché úkoly. Perfektně čitelné, skvěle optimalizované pro práci i úkoly (byť i jen nakupování) v terénu.
Aplikace má skvěle udělané třídění záznamů včetně filtrů pro výběry, přesto se mi osvědčilo setřídění záznamů podle abecedy, kdy na prvém místě hlavičky uvádím:
měsíc (např 05) a den (např 23), mezeru, text hlavičky. Např:
0523 text hlavičky záznamu...
podrobný víceřádkový text
Zapsat navíc jedno číslo (např 0523) již při psaní hlavičky záznamu je o hodně rychlejší než nastavit datum a čas připomenutí funkcemi aplikace. K nastavení datumu a času připomenutí je při rozáhlejších změnách vhodnější využít kalendáře s propojením na Google kalendář na webu (např. aCalendar - Android Calendar) a nastavení datumu a času provést pohodlně přes internet na počítači/notebooku.
Právě ColorNote je skvělá aplikace při ruce s velkým dobře čitelným písmem a optimalizovanou editací pro situace, ve kterých by nastavování datumu a času připomenutí jen zdržovalo.
Pro jednoduché úkoly je ColorNote skvělý SW tvořící pilíř rychlých poznámek a přehledných dobře čitelných úkolů, které se automaticky zálohují na SD kartu.

Total Commander
Perla pro práci se soubory z prostředí MS Windows je nyní k dispozici i pro Android a hlavně, přenos se povedl. Doporučuji tento skvělý manažer minimálně odzkoušet a používat zároveň s ES File Explorer a teprve pak optimálně volit pro konkrétní práci jeden z nich. TXT soubory psané v češtině (např napsané na PC v běžném kódování 1250) zobrazuje správně česky v interním editoru. Pro srovnání tak ES File Explorer češtinu v kódování 1250 správně zobrazit neumí a dokonce mu chybí i interní asociace k souborům. Naopak Total Commander efektivně zvládá nejen úpravy TXT souborů ve svém editoru se správně zobrazenou češtinou, ale má i skvěle naprogramované interní asociace k souborům nezávislé na systému. Vynikající a velmi užitečný Total Commander by neměl chybět v žádném mobilu se systémem Android.

Kingsoft Office (Free)
Vynikající SW pro práci s tabulkami Excelu, dokumenty Wordu apod. SW perla Google Play.
Od dubna 2013 si však vyhradil právo kdykoliv zapnout WiFi, což může být nebezpečné pokud si tento program necháme v paměti s rozpracovanou aplikací. Při drobné nepozornosti se můžeme nechtěně připojit k "číhajícímu WiFi hotspotu" a následující možný problém nám může významně znepřijemnit další činnost práce na mobilu.

Google Sky Map
Navigace hvězdnou oblohou. Mobil zobrazuje právě to, co bychom viděli v prodloužení pohledu skrz mobil dále do vesmírného prostoru. Nádherná fascinující a revoluční aplikace nenechá nikoho klidným, obdobně jako poprve Google nasnímal a zpřístupnil povrch Země ze satelitů...


Jelikož čtečka v HTC EVO 3D byla v systému Android verze 2.3. malvare, neboť byla nejenom nepoužitelná kvůli 1 cm okraji z každé strany displeje (nedalo se s tím nic dělat ani v konfiguraci), ale hlavně velmi zatěžovala systém s odpovídajícím odběrem energie z baterie, když si sama od sebe občas proskenovala SD kartu (možná v dobré vůli mít v nabídce všechny knihy).
Po update na Android verze 4.0. sice HTC čtečka již tak moc baterii nezatěžovala, přesto je HTC čtečka v systému mezi "běžícími aplikacemi" velmi nežádoucí, neboť je stále v paměti aktivní a stále nepoužitelná kvůli 1 cm okraji s tím, že volba v konfiguraci, která by měla tento 1 cm okraj zrušit a udělat čtečku použitelnou, tak nefunguje.
HTC EVO 3D je skvělý mobil (proto jej už tak dlouho používám), přesto mě HTC čtečka vytáčí tak, že ji pravidelně téměř 2 roky ruším v paměti mobilu a testuji update systému zda v HTC přece jenom tuto ostudu nechtějí napravit. Stále marně.

Proto jsou pro všechny uživatele tak důležité následující čtečky knih.

FBReader
Oblíbená čtečka knih nejen v mobilu, ale i na notebooku.

Cool Reader
Druhá oblíbená čtečka knih, obě jsou skvělé a optimálně se doplňují.

iReader (offline)
Jako skvělá čtečka funguje jenom a pouze ve spolupráci se Screen Filter, který umí zhasnout bíle svítící tlačítka pod displejem (Soft-key backlight). Ano, je to neuvěřitelné, ale iReader tuto základní funkci pro nerušené čtení u HTC EVO 3D neumí. S vynikajícím Screen Filter je i iReader vynikající čtečka, bez Screen Filter je však iReader jako čtečka na HTC EVO 3D téměř k ničemu. Při spuštění iReader sice zapne rušící tlačítka pod displejem, ale přes lištu to lze snadno napravit (tedy nepoužívat Full Screen) a Screen Filter znovu zapnout a rušící tlačítka pro čtení vypnout. Nepohodlné, ale iReader je tak skvělá čtečka, že se s tím lze smířit.
Toto hodnocení platí pro systém Android verze 2.3., neboť v systému Android verze 4.0. se problém zhasínání HW tlačítek stal společný všem aplikacím.

Nepříjemný problém HTC EVO 3D je, že s přechodem na Android verze 4.0. neumí žádná čtečka (a jakýkoliv jiný SW, který jsem si "vygoogloval") vypnout "hardwarová tlačítka", která pak při čtení ve slabém osvětlení ruší tak, že je nutno je fyzicky překrýt krytem vystřiženým z tvrdého papíru.

K 1.07.2016 doporučuji velký hit kovový ve zlaté barvě Honor 7 Lite (Honor 5c) , který žádný z uvedených nedostatků nemá a jsem s ním nadšen, neboť i Mapy.cz na něm skvěle fungují (na rozdíl od všech ostatních tabletů a mobilů, které mi prošly rukama - a že jich nebylo málo). Je to nejprodávanější mobil v CZC Rožnov p.R. do té míry, že je trvale kdykoliv skladem přímo na prodejně v Rožnově p.R. Mohu jen doporučit. Vše funguje optimálně a navíc má skvělý velmi rychlý a kvalitní foťák. Snad jen, že je nutno mluvit zblízka na mikrofon, který je kvůli odstínění hlučného pozadí velmi selektivní na vzdálenost od mikrofonu (tam byl HTC EVO 3D lepší, neboť hlučné pozadí řešil dvěma mikrofony).


In-počasí (+Widget)
Přehled o počasí ve vybrané lokalitě. Osobně upřednostňuji Widget In-počasí 4x2, kde je k dispozici nejen důkladne informace k počasí, ale i svátek (jméno), což je skvělý doplněk této velmi povedené aplikace. Recenze In-počasí.

Meteoradar In-počasí
Vynikající aplikace, která od stejného autora doplňuje informace o počasí radarovou informací o srážkách v kroku po 15 min. Chybí ji však aproximace pohybu srážek, kterou má skvěle zpracovanou následujíci aplikace "Meteor".

Meteor - meteoradar ČHMÚ
Zatím nejlepší aplikace zobrazující informace o srážkách z radaru (dokonce v kroku po 10 min) má svou perlu, která ji činí nejlepší, tedy animuje navíc hodinovou aproximaci pohybu srážek.

Meteor - Aladin
Klara
Nejlepší aplikace zobrazující informace datového modelu Aladin a modelu Norského meteorologického institutu, která z mého pohledu svou "vyjadřovací schopností", tedy předáním žádoucích informací o předpovědi počasí, překovává klasické desktopové aplikace. Bylo by skvělé upravit tuto aplikaci i pro systém MS Windows beze změny obrazovek tak jak jsou skvěle naprogramovány pro Android. Anebo ji alespoň zpřístupnit v prohlížeči (Firefox) na webu.
Výhodou stejného zobrazení podle dvou modelů je i v odhadu pravděpodobnosti předpovědi počasí, tedy pokud je v obou modelech shoda, pak je předvověď počasí velmi pravděpodobná a naopak pokud jsou odlišnosti, pak se jedná o okrajový meteorologický jev jako je např okraj postupující fronty apod, tzn předpověď je méně pravděpodobná.
Určitě obě skvělé aplikace Aladin a Klara vytvořené stejným autorem v obdobném názorném stylu patří do každého mobilu.

Pumpdroid
Přehledné informace o cenách benzinu a nafty. Optimálně využívá GPS i Google Maps.

Calc&Graph
Z mnoha testovaných kalkulaček jsem si vybral tuto jako příruční k rychlým výpočtům na cestě. Samozřejmě i další jsou skvělé. Např RealCalc Scientific Calculator, TechCalc Scientific Calculator apod.

Unit Converter a Unit Converter - ConvertPad
Obě aplikace jsou skvělé pro převody jednotek (včetně měn) a obě mají své výhody v různých situacích.

GPS Status & Toolbox
Velmi praktická aplikace, který zobrazuje GPS a data ze sensorů mobilu. Navíc má několik užitečných nástrojů, i když v jednom z nich, který je určen pro kalibraci kompasu, se mi více osvědčilo udělat rychlý pohyb mobilem ve vzduchu po trajektorii opisující obyčejnou značku pro nekonečno (osmičku naležato) přesně v prostoru, kde budu mobil použivat (je to velmi důležité v místnostech, kde je běžně magnetické pole velmi nehomogenní jak v důsledku zapnutých elektrických přístrojů, tak i kovových konstrukcí v budově). S využitím speciálního nástroje GPS Status & Toolbox jsem s kalibrací kompasu neuspěl (vždy mi při otočení kolem prvé osy zmizlo tlačítko "OK" a výsledek pak byl náhodný a většinou nevyhovující).


Mapy.cz
Tradiční skvělé Mapy.cz v podání Seznam.cz pro android. Obdivuhodně povedená aplikace. Nová možnost stažení turistických map do mobilu je perlou internetu - alespoň se má Google od koho učit, co je nutno v navigaci v mobilu mít, aby byla i v kopcích a v horách použitelná alespoň k přesnému určení vlastní polohy. Vždyť i u nás v Beskydech v turistickém centru na Soláni má Google navigace problémy kvůli mizernému mobilnímu signálu, kdežto mapy Seznam.cz září jako hvězda, tedy spolehlivě kdekoliv zobrazí vlastní polohu na skvělém podkladu stažených turistických mapách. Malý krůček pro Seznam.cz je obrovským skokem pro turisty a cyklisty v Česku (mobil má téměř každý, turistickou navigaci málokdo).

Mapy.cz jsou skvělé i k základní jednoduché GPS navigaci v autě bez připojení k internetu, kdy si sledujete svoji polohu na mapě. Mapy se při pohybu auta různě otáčejí tak, že vždy vidíte právě tu část mapy, kam míříte. Pro aktivaci této funkce stačí jen kliknout na modré kolečko se šipkou k vaší aktuální poloze a po vycentrování mapy kolem modrého puntíku, který označuje vaši aktuální polohu, tak na tento puntík ještě jednou klikněte. Mapy se rozpohybují podle natočení mobilu a jsou připraveny k jednoduché navigaci.

Pro ovládání jednou rukou dvakrát poklepejte a při druhém klepnutí držte prst na mapě, následným posunem nahoru, dolů lze mapu přibližovat a oddalovat. Možná někdy v budoucnosti bude možno obdobně po dvojím klepnutím prstem využít posun doleva a doprava pro zvětšení a zmenšení aktuální vrsty, což zatím chybí.
Pokud se připojíte k internetu a vyhledáte trasu, pak máte přímo zadanou trasu v této vynikající turistické mapě přímo zvýrazněnou červenou barvou, tzn na složitých křižovatkách si jen mapu přiblížíte a pak jedete najisto.
Zatím k dokončení této skvělé jednoduché navigace je jako nejdůležitější umožnit vyhledání trasy bez připojení k internetu, což zatím nejde.

Zajímavá zkušenost je s využítím rychlého připojení GPS na "Mapy.cz" (které měly do října 2015 s prvním připojením GPS docela problém) pomocí "Navigace MapFactor - GPS Navigátor", která má připojení GPS excelentě vyřešeno. Tedy krátce spustit "Navigátor MapFactor" a pak už se chytí na GPS i "Mapy.cz". Platí to i v přírodě, neboť zdarma mapy používané v "Navigátor MapFactor" mají nádherně podrobné cesty i v přírodě (konkrétně jsem je testoval mezi Rožnovem p.R. a Frenštátem p.R. v okolí Malého a Velkého Javorníku) a s nadšením konstatoval jak se "Mapy.cz" a "Navigátor MapFactor" skvěle doplňují.
Po aktualizaci aplikace "Mapy.cz" v půlce října 2015 došlo k velkému zlepšení připojení GPS tak, že nastartování GPS pomocí MapFactor navigace již není potřebné.
Navíc v místech, kde MapFactor spolehlivě havaruje, tak skvělé "Mapy.cz" bezchybně fungují a orientaci např. ve Vysokém Mýtě a Říčanech zachraňují.

Mapy.cz a MapFactor navigace patří k sobě a výtečně se doplňují. MapFactor má skvělou excelentní konfiguraci celého vzhledu 3D zobrazení včetně velikosti textů a objektů a Mapy.cz zase mají úžasné aktuální turistické mapy, které jsou však i na 7" tabletu znehodnocovány mikro miniaturním písmem některých detailů (7" tablet 1280x800px používám k navigaci v autě s navigací MapFactor a občas nakouknu i do Mapy.cz kvůli přehledným aktuálním turistickým mapám, které i když jsou sice na 7" tabletu v detailu nečitelné, tak jsou nádherně svižné a pro zobrazení několika km na kratší straně displeje jsou vynikající).

Po doplnění všech turistických map Evropy stažením map na SD kartu udělal Seznam s Mapy.cz radost celé Evropě. Ještě jim chybí nějaká přehledová "Zeměpisná mapa" tak, aby na SD kartě zabrala do 1 GB dat pro celou Evropu a ostatní kontinenty v menším měřítku. To by zase udělalo radost nejenom všem žákům a studentům, ale v podstatě každému pro základní orientaci v Evropě a později i dalších kontinentech. Natáhnout postupně všechny státy celé Evropy pro přehledné zobrazení celé Evropy je nepraktické, neboť se musí načíst obrovské množství dat, což se docela dost projeví na odběru energie z baterie. Kdežto při jednoduché volbě "Přepnout na Zeměpisnou mapu" lze hodně energie baterie ušetřit a i práce s mapou celé Evropy může být svižnější. Podobně by velmi pomohlo v tomto větším měřítku doplnit i "Zeměpisnou mapu" ostatních kontinentů.

Oblíbenou perlu internetu Mapy.cz nyní znesnadňuje využívat naplno velmi malé téměř nečitelné písmo v detailech číslování domů a kót v mapě, někdy i názvů ulic, u kterých písmo často není ani na šířku ulice, tak je miniaturní. Konfigurace neobsahuje ani žádnou možnost písmo zvětšit ani možnost zvětšit zobrazovanou vrstvu (vždy se přepne na další vrstvu v pořadí zase s menším písmem a to dokonce i mimo aplikaci na běžném webu prohlíženém v systému Android), což je velký problém o to větší, že je možno do tabletu natáhnout celou Evropu a tím užitečnost Mapy.cz významně povýšit.
Při přiblížení k větším detailům se písmo ihned skokově zmenšuje, neboť jednotlivé vrstvy se přepínají tak rychle, že se písmo ani na okamžik nezvětší, ale je pořád čím dál menší. Novou verzi Mapy.cz jsem začal více testovat až tento týden, kdy jsem si natáhlul téměř polovinu Evropy a s nadšením obdivoval jak se to povedlo, tedy až na tu nešťastnou čitelnost textů na tabletu a v mobilu.
Nastavení velikosti písma v "Displej" "Velikost písma" na písmo "Velmi velké" v systému Android je bez vlivu na velikost písma v aplikaci Mapy.cz.
Od verze Androidu 4.2. nouzově pomůže nastavení v "Usnadnění" zapnout "Gesta pro přiblížení obrazovky" a pak trojí klepnutí prstem na displej zvětší obraz (a dalším trojím klepnutím prstem zvětšení vypne a nastaví běžné zobrazení).

Pro lepší využití Mapy.cz velmi chybí možnost nastavit si velikost písma alespoň jednorázově při instalaci Mapy.cz nebo v konfiguraci. Tato možnost je nyní v řešení odložená na pozdější dobu, což je velká škoda.

Stačí se podívat jak skvěle to vypadá na MapFactor a pohrát si v excelentní konfiguraci s velikostí písma (nebo i velikostí všech objektů) a přímo si vše vyhodnotit na zobrazení v mapě MapFactor, která je vizuálně blízká Mapy.cz. Při tomto srovnání je zřetelně vidět, že velikost nejmenších fontů Mapy.cz může být dvojnásobná až trojnásobná a na přehlednosti se tím nic neztratí a minimálně 90% uživatelů lepší čitelnost skvělých turistických map potěší. Samozřejmě se automaticky předpokládá, že u profesionální aplikace Mapy.cz dokonale funguje základní téměř nejdůležitější funkce zajišťující stejnou optimální velikost (bez téměř nečitelného mikro miniaturního písma) skutečného zobrazení textů a grafiky pro stejně velké displeje s několika násobně odlišným počtem pixelů. Tato funkce je takový "prodejce všeho co úžasné aktuální turistické mapy obsahují", neboť přes displej každý uživatel tyto data přebírá a navíc každy uživatel je jiný a má různou kvalitu zrakových možností o to víc, že téměř 3 ze 4 uživatelů mají nějakou byť i jen drobnou oční vadu, kterou různě kompenzují (brejle, kontaktní čočky apod).

Zvolit mikro miniaturní písmo tam kde je prostor beze změny vzhledu využít písmo dvojnásobné až trojnásobné je velmi nešťastné, neboť zbytečně miniaturní písmo nepotěší o to víc, že je opravdu úplně zbytečně až tak malé.

12.dubna 2016 jsem porovnal skutečnou zobrazenou velikost nejmenšího písma na displejích 3 tabletů se shodným rozlišením 1280x800 px:
7" tablet téměř nečitelné miniaturní písmo.
8" tablet jen špatně čitelné malé písmo
10" tablet téměř nečitelné miniaturní písmo.

Podobně pro 4 mobily:
4,3" 960x540 px jen špatně čitelné malé písmo
5,5" 1920x1080 px perfektně čitelné dvojnásobně velké písmo
5,2" 1920x1080 px optimální (přes výhrady nevyužití možnosti většího písma)
4,0" 800x480 px optimální (přes výhrady nevyužití možnosti většího písma)

Výsledky naznačují fatální chybu základní téměř nejdůležitější funkce zajišťující stejnou optimální velikost skutečného zobrazení textů a grafiky pro stejně velké displeje, neboť podle tohoto výsledku to vypadá, že skutečná velikost objektů včetně nejmenších detailů na displeji je náhodná vůči velikosti displejů a jejich počtu pixelů. Určitě by si autoři Mapy.cz měli pro zpřesnění této malé statistiky zhodnotit skutečnou velikost objektů včetně nejmenších detailů na displejích podstatně většího počtu různých tabletů a mobilů s rozdílnou velikostí displeje a rozdílným počtem pixelů. Bylo by však profesionální co nejrychleji zjednat nápravu alespoň tím, že do konfigurace Mapy.cz přidají možnost vlastního nastavení "Zoom", než se jim podaří tento problém vyřešit (pokud to doteď nezvládli, pak se to kdykoliv později může opakovat, proto tlačítko "Zoom" ponechat v konfiguraci trvale).

Podkladové turistické mapy jsou však natolik skvělé, že se dá smířit s chybějícím zvětšením zobrazené mapy (zoom) a nahradit jej nouzově trojím klepnutím prstem přesně na "puntík" označující naši polohu a pak si nastavit zvětšení (zoom) podle potřeby. Pro tuto funkci je nutno v nastavení, volby "Usnadnění" zapnout "Gesta pro přiblížení obrazovky". V tomto nouzovém zvětšení se výřez obrazovky posunuje se změnou naší polohy, tzn plní základní účel navigace. Ovládací prvky a menu jsou však nedostupné. Proto pro jakoukoliv změnu je nutno dalším trojím klepnutím prstem zvětšení (zoom) vypnout a nastavit běžné zobrazení. Tzn před trojím kliknutím na puntík polohy je nutno jednou v běžném zobrazení kliknout na puntík polohy aby se mapa vycentrovala a držela puntík polohy uprostřed obrazovky i při jízdě (pochodu). Teprve pak třikrát kliknout přesně (bude to střed výřezu) na puntík polohy pro zvětšení výřezu obrazovky.
Tlačítko "Zoom" v menu "Mapy.cz" velmi chybí a využití "trojího kliknutí" je jen nouzové. V autě při navigaci "aby něco na displeji bylo za jízdy vidět", tak nouzově poslouží trojí kliknutí na "puntík polohy" a zvětšený "puntík polohy" nad mapou je pak dokonce vidět i za jízdy.

S ohledem na vynikající turistické mapy s využitím "trojího kliknutí" ke zvětšení výřezu mapy, tak nově (září 2016) začínám na méně známých cestách pro navigaci více využívat "Mapy.cz" než originální navigaci "MapFactor". Na známých cestách dosud zůstává "MapFactor" jako hlavní pro měření a hlídání rychlosti, vypisování vzdálenosti do cíle a zobrazení nadmořské výšky na skvělém 3D zobrazení mapy. "Mapy.cz" a "MapFactor" patří k sobě jako perly každého mobilu.

Pokud vznikne problém v chodu jakékoliv aplikace, tedy i Mapy.cz po předposlední aktualizaci (vztaženo k 11.10.2016), pak to může být v lokální instalaci anebo přímo od programátorů aplikace. V lokální instalaci to může být např příliš frakmentovaná operační paměť mobilu, přetížení procesoru anebo interakce s jinými aplikacemi. První automatické řešení je restartovat mobil, což bychom měli preventivně minimálně jednou denně. Pokud problém i po restartu přetrvává, pak je automatické řešení aplikaci odinstalovat a po restartu mobilu ji znovu nainstalovat, což se u této aplikace překvapivě ukázalo problematické.

K 15.10.2016 mají Mapy.cz nedořešené odinstalování a opakovanou instalaci pro Android 6.0, proto dávám k dispozici jednoduchý návod jak na to. K tomuto postupu jsem byl nucen přejít, neboť jsem předpokládal, že tak skvělá a špičková firma Seznam.cz opakované instalace v Androidu 6.0 rok od jeho spuštění má zvládnuté a umí navázat na předchozí stažené mapy, jejichž stažení mohlo dohromady trvat odhadem víc jak 5 hodin pro odhadem 7 GB map (podle vytížení serveru odkud se mapy stahují):
 • Po odinstalování se Mapy.cz nehlásí žádným upozorněním např k 7 GB nainstalovaných map, které na SD kartě ponechaly.
 • Po následné instalaci aplikace Mapy.cz v Androidu 6.0 si dokonce ani nevšímají např 7 GB nainstalovaných map, které na SD kartě zůstaly po předchozí instalaci a přímo nabízejí instalace map od začátku z nuly.
 • Pokud chcete předejít problému např se 7 GB map z předchozí instalace v nové instalaci, pak je nutno ihned po odinstalování Mapy.cz s např 7 GB map je v Total Commanderu ručně zrušit na SD kartě konkrétně zrušením adresáře ../android/data/cz.seznam.mapy
 • Pokud v Total Commanderu ručně nezrušíte např 7 GB map z předchozí instalace, pak se v nové instalaci po zadání nainstalovat první mapu např Česka, tak se Mapy.cz bez jakékoliv hlášky "kousnou". Po nějaké době oznámí, že se Mapy.cz nehlásí a dají možnost volby program ukončit nebo možnost problém nahlásit. Žádná další informace např o tom, že Mapy.cz našly na SD kartě např 7 GB původních map.
  Opravit takto "kousnuté" Mapy.cz při pokusu nainstalovat mapu Česka v nové instalaci bez zrušení např 7 GB map znamená, že je nutno po "zaseknutí" Mapy.cz mobil restartovat a po restartu mobilu odinstaloval Mapy.cz a pak nejlépe v Total Commanderu ručně zrušit na SD kartě adresář: ../android/data/cz.seznam.mapy
  Tzn na ruční rušení např 7 GB map z předchozí instalace Mapy.cz stejně dojde, proto je lépe je udělat ihned po prvém odinstalování Mapy.cz anebo před odinstalováním přímo v aplikaci (a tím radostně přijít o minimálně 5 hod instalace nových map, které již jsou nainstalované odhadem na 7 GB, což jsem neodzkoušel).
 • Po dalším restartu mobilu pak stačí Mapy.cz znovu nainstalovat a po spuštění aplikace Mapy.cz nainstalovat potřebné mapy k použití bez připojení k internetu.
  Jsem nadšeným uživatelem této vynikající aplikace Mapy.cz právě s ohledem na úžasné turistické mapy Evropy (proto jsem jich měl odhadem 7 GB), proto mě tato komplikace vůbec nepotěšila a tak alespoň do doby než autoři Mapy.cz tento problém v Androidu 6 (a nově Androidu 7) zvládnou, tak jsem se pokusil tímto stručným návodem pomoci ostatním nejspíš též nadšeným uživatelům této skvělé aplikace.

  Doporučuji instalovat pouze mapy, které pravidelně používám. Teprve před vycestováním nainstalovat další potřebné mapy. Tzn pro bezproblémový chod aplikace Mapy.cz je vhodné mít nainstalováno co nejmenší počet map. Počítat s tím, že i při velmi rychlém internetovém připojení může trvat instalace např Itálie 10 minut až 3 hodiny podle aktuálního vytížení serveru odkud se mapy stahují. • Exchange Rates
  Aktuální kurzy měn co 2 hodiny, přehledy jak denní, tak i za několik let. Skvělá aplikace.

  Kurzovní Lístek
  Aktuální kurzy měn nejen kurz České národní banky, tak i nákup a prodej pro některé banky fungující v Česku.


  MapFactor: GPS Navigation - plně funkční bez dalších dat. .
  Poslední verze MapFactor ke dni 30.12.2016 v Android 4.2. (instalovaný na 7" tabletu) se natvrdo kousne ve funkci "Vypočítat cestu", přestože jinak "Simulaci trasy" a "Navigaci" zvládá. Nepříjemnost kvůli které jsem byl nucen se vrátit ke starší verzi. V Android 6 poslední verze MapFactor funguje v pohodě.
  Manuál k MapFactor v češtině PDF
  Manuály k MapFactor v jiných jazycích PDF
  Web navigace MapFactor
  Velmi užitečná zdarma navigace, která nepotřebuje žádné mobilní připojení a mobilní data pro svou činnost. Je tedy optimální pro cesty jak v zahraničí, tak i v Česku. Audio navádění je příjemné s možností volby velmi podrobné hlasové navigace, která je tak povedená, že většinou k navigaci postačuje a jen občas je vhodné kouknout na obrazovku s 3D zobrazením.
  Má velmi podrobné a důkladné možnosti konfigurace, z nichž je asi nejdůležitější si nastavit pro velmi povedené 3D zobrazení velikost textu, velikost ikonek a velikost cest, odměnou je pak nádherný přehled na obrazovce při vlastní navigaci.

  Velmi důležité je v části "Info o trase - Nastavení trasy" nastavit parametry cest a ulic. Aktuálně je mám optimalizovány jak v návrhu, tak i během jízdy (samozřejmě v klidu po zastavení auta). Parametry cest a ulic jsou v pořadí "rychlost mimo obec / rychlost v obci / preference v %" přesně tak jak je to umožněno nastavit v části "Info o trase - Nastavení trasy":
  Silnice 1.třídy: 80 / 45 / 70
  Silnice 2.třídy: 80 / 45 / 70
  Okresní silnice: 70 / 45 / 60
  Silnice 3.třídy: 60 / 40 / 50
  Ulice hlavní: 55 / 40 / 80
  Ulice: 50 / 35 / 30
  Malé lokální silnice: 55 / 40 / 20
  Nevhodné nastavení těchto paramertů silnic a ulic způsobovalo problém s navigováním neuvěřitelnými uličkami a zkratkami, kde je nulová šance aby auto projelo, navíc mimo hlavní silnice a hlavní ulice i při jízdě na velké vzdálenosti. Vše se samozřejmě odvíjí od kvality map pro danou lokalitu. Výpočet trasy je velmi citlivý na tato nastavení, proto je vhodné nastavení měnit po malých krůčcích a sledovat jejich vliv na vyhledanou trasu v části "Nástroje - Vypočítat cestu" a pak i za jízdy sledovat směrové tabule kam vás navigace vede nebo i "tlačí" z hlavní trasy.

  Vždy si zkontrolujte odfajfkování všech průjezdních bodů pro kontrolu celé trasy, jinak vás navigace povede i mimo průjezdní body jenom proto, že jste si je zrušením odfajfkování minule zrušili a pozdějším odfajfkováním jste znovu průjezdní body nezadali pro výpočet trasy. Skvělá funkce, ale nezapomenout, pokud ji použijete, tak všechny průjezdní body odfajfkováním vrátit zpátky pro výpočet kompletní trasy.

  Navigace při vybočení z trasy vždy najde nějaké řešení a často si pak zajedete i mnoho km navíc. Proto je vhodné při nejistotě anebo rozporu se směrovými tabulemi při prvé příležitosti zastavit a přepnout si postupně 3 zobrazení vypočtené trasy v mapě MapFactor anebo zapnout přehledné "Mapy.cz" a na nich se zorientovat. Zastavit je nutné, neboť "Mapy.cz" mají i na 7" tabletu tak malé písmo, že jsou za jízdy nepoužitelné a většinou "Mapy.cz" pro orientaci stejně použijete.

  Funkce v nástrojích jsou pro kontrolu a optimalizaci nastavení "Vypočítat trasu" (pro optimalizaci "Nastavení trasy") a "Simulace trasy" (pro optimalizaci velikosti textu, ikonek a cest). Výpočet trasy umožňuje optimalizovat trasu postupným zařazováním průjezdních bodů. Můžete zvolit zdarma mapy nebo placené mapy. Hlavně nezapomínejte si pravidelně aktualizovat mapy, které se průběžně vylepšují a aktualizují.

  Osobně MapFactor považuji za nejlepší zdarma navigaci, která udělá radost z cestování každému řidiči. 3D zobrazení vypadá skvěle jak v mobilu, tak i tabletu (samozřejmě s odlišnou optimalizací velikosti silnic, ikonek a textu).
  Trvale zobrazuje na mobilu 4 údaje vedle sebe (např vzdálenost od cíle, ujetá vzdálenost, okamžitá rychlost, nadmořská výška, doba jízdy, azimut, čas do cíle, souřadnice GPS apod) a na 7" tabletu 5 údajů.
  Varuje při překročení rychlosti (konfigurovatelné zapnutí o překročené km/hod pro varování), což stojí za to si navigaci zapnout i na známé trase, kde takto získáme info o skutečné rychlosti i při vyšších rychlostech (radary pro motoristy ukazují rychlost jen pro omezení rychlosti, tedy nejčastěji na 50 km/hod), neboť většina tachometrů je od výrobce nastavena ukazovat o 3 až 7 km vyšší rychlost než je skutečná.
  Z internetu umožňuje stáhnout aktualizované údaje o radarech na cestě. Možností je hodně a vše je zdarma.

  V manuálu hodně chybí kapitola "Optimální používání navigátoru" s popisem výhod a omezení navigace, které takto každý uživatel musí postupně získávat až testováním navigace na známých trasách než dojde k tomu jak navigaci optimálně používat.
  Většina uvedených zkušeností nejsou uvedeny v manuálu k MapFactor v češtině PDF (který je v podstatě jen výpisem funkcí bez komentáře, což je u tak skvělého SW škoda). Popisované zkušenosti je nutno postupně v praxi získat "pokusem a omylem", proto jsem v dalším popisu tak podrobný.

  Nejjednodušší použití v autě je přilepit mobil nebo tablet (tablet je to nejlepší, co můžete použít, já použil PRESTIGIO MultiPad COLOR 7.0 3G) levnou oboustraně lepicí fólií (běžně prodávané do aut v ceně od 30 do 100 Kč) vpravo na panel u volantu. Pro navigaci většinou stačí hlasové navádění a občas se kouknout na obrazovku s 3D zobrazením cesty. Tablet jsem si takto nalepil přes rámeček rádia (důležité je aby byl tablet nalepen v těžišti tabletu, jinak i drobné otřesy mohou tablet uvolnit) a byl jsem jím nadšen jak je po ruce a dobře čitelný ve své velké zobrazené ploše vůči mobilu, kde jsou údaje o rychlosti moc malé a špatně čitelné vůči skvělé čitelnosti na tabletu. Jako 4. údaj používám nadmořskou výšku, která ihned napraví "optický klam", že jedu z kopce a tak vyřadím a najednou auto jedoucí pouze setrvačností překvapivě zpomaluje, což vysvětlí údaje o nadmořské výšce, která stále stoupá i jen po jednotlivých metrech, přestože řidič vnímá okolí v důsledku "optického klamu" jako cestu z mírného kopce.

  Navigátor umožňuje si dopředu připravit kompletní trasu k navigaci. Trasy ukládá a je možno se k nim kdykoliv vrátit. Ke zpřesnění trasy lze použít velký počet průjezdních bodů pro jednu trasu za podmínky, že během jízdy po trase bude Navigátor trvale spuštěný. Pokud dojde např na 200 km trase jen 10 km před cílem k vypnutí navigátora, tak po jeho dalším spuštění a zahájení navigace vždy navigátor naviguje na Start trasy (anebo první průjezdní bod trasy) i když jsme jen 10 km před Cílem a Start je 190 km vzdálen. Proto je nutno po spuštění Navigátora před navigací zkontrolovat zda je první bod trasy žádoucí k navigaci. Pokud ne, pak je nutno Start a všechny průjezdní body až do místa, kde se právě nacházíme, vymazat a pak teprve spustit navigaci. Nebo ještě jednodušeji si vyhledat cíl a na něj spustit "čistou" navigaci bez dalšího zpřesnění trasy.
  S ohledem na předchozí popis je důležité zadávat co nejméně průjezdnich bodů, neboť stačí drobná nepřesnost (např jedete po silnici na druhé straně potoka jak se mi stalo ve Stachovicích u Fulneka) a bod minete, pak vás bude navigace stále vracet až bodem, který jste objeli "o kousek vedle", projedete nebo jej zrušíte.

  Nejrychlejší zadávání na cestě je najít si na mapě cíl v hrubém rozlišení, pak detaily přiblížit a kliknout na mapu. V zobrazeném výběru vybrat značku "cíl" (nebo průjezdní bod) a zahájit navigaci. Pokud cílové místo nemůžete na mapě přímo najít, pak je k dispozici vyhledání, které je super a umožňuje 4 způsoby vyhledání: 1. postupně od státu až k číslu domu 2. přes Google vyhledávání 3. POI (body zájmu) 4. přímé zadání souřadnic.

  MapFactor skvěle doplňuje pěší turistiku, kdy je vhodné si na displeji nastavit 1. vzdálenost do cíle 2. doba jízdy 3. ujetá vzdálenost 4. nadmořská výška. Podíl bodů 3./2. přesně udává průměrnou rychlost chůze, 4. bod svislý výkon a 1. bod stimuluje síly ke konci, tedy pokud jdeme cestami, které na mapách jsou uvedeny. Ale i bez těchto cest jsou 2. až 4. bod zajímavé a osvěžují mnoha kilometrovou chůzi. A když si občas přepnete na vynikající Mapy.cz, pak se ihned zvětší radost i z dlouhé chůze pro zdraví.

  Pokud střídáte navigaci "pěšky - na kole - autem" apod., pak je nutno před jízdou např autem zkontrolovat srávné nastavení trasy, neboť tato část nastavení se neukládá, ale je pro všechny trasy společná až do změny v konfiguraci. Je škoda, že autor nedoplnil program o skutečnost, že člověk nemůže jít rychlostí 50 km/hod (ve městě) a na špatné nastavení neupozorní anebo je automaticky nezmění, ale statečně vás naviguje autem na pěší turistické značky (v mapách nejsou uváděné, ale občas to tak vyjde), kam auta nesmí. Obdobně se auto s malou pravděpodobností bude pohybovat na km vzdálenosti rychlostí 5 km/hod. Maličkosti, ale u tak skvělého programu je to škoda, že chybí.

  Navigátor automaticky ukládá slovně historii jízd a pokud to v konfiguraci nastavíte, pak umožňuje i ukládání GPS informací s tím, že trasu lze kdykoliv později si detailně přimo na mapě zobrazit nebo přehrát. Při přehrávání je zobrazení v reálném čase tak jak bylo zaznamenáno plus rychlost, nadmořská výška a GPS souřadnice (např chybí ujetá vzdálenost, což je docela škoda, i když se v případě nutnosti získá z GPS souřadnic, které se průběžně zobrazují), tzn může posloužit i jako důkaz v případě problémů. Při přehrávání je na obrazovce vpravo úplně dole blikající zelené tlačítko se značkou "start přehrávání", na které stačí kliknout. Po kliknutí se na posledním řádku zobrazí kompletní ovládání přehrávání s možností plynulého nastavení času, který chceme přehrát. Aktuální čas přehrávání je stále číselně zobrazován v pravé části posledního řádku s tím, že čas "nula" je čas startu nahrávání vybraného souboru, tedy na mapě začátek zobrazené trasy (funguje tedy jako stopky pro zaznamenanou trasu, datum a čas zahájení (na vteřiny) je jméno souboru). Kdykoliv si během přehrávání mohu skočit na úsek, který chci přehrát. Opravdu skvělá funkce i jen pro evidenci jízd anebo procházek.
  Potěší i možnost si podrobně trasu zaznamenávat i bez projíždění konkrétní trasy, tedy stačí pouze v menu "Nástroje/Ukládání/NMEA" vytvořit soubor kliknutím dole vlevo na tlačítko "Ukládat jako NMEA" a jezdit nebo chodit kdekoliv s tím, že vše je pasivně podrobně evidováno s mnohem menší spotřebou energie z baterie než při kompletní navigaci. Už jen kvůli informaci o rychlosti a nadmořské výšce stojí za to využívat tuto funkci, i když jedete po známé trase.
  Kdykoliv později v části "Nástroje/Ukládání/NMEA" se pak vybere soubor, který se může zobrazit na mapě nebo přehrát. Dokonce si lze zobrazit právě nahrávanou trasu (nebo i jen zaznamenávaný pohyb) kdykoliv na mapě, přehrávání při nahrávání však nahrávání přeruší a musí se pro pokračování zahájit nahrávání do nového souboru. Soubory se snadno přejmenovávají a ruší.
  Pokud neukončím Navigátor, pak si mohu měnit trasu navigace bez přerušení aktuální navigace všemi způsoby (mapa, vyhledání, načtení uložené trasy) a data o cestě jsou stále nahrávány do stejného souboru a záznam o cestě je plynulý (tedy pokud omylem nezastavím GPS).

  Zajímavá zkušenost je s využítím rychlého připojení GPS pro "Mapy.cz" (které měly do října 2015 s prvním připojením GPS docela problém) pomocí "Navigace MapFactor - GPS Navigátor", která má připojení GPS excelentě vyřešeno. Tedy krátce spustit "Navigátor MapFactor" a pak už se chytí na GPS i "Mapy.cz". Od října 2015 jsou časy pro start GPS v obou aplikacích obdobné. Zdarma mapy používané v "Navigátor MapFactor" mají nádherně podrobné cesty i v přírodě (konkrétně jsem je testoval mezi Rožnovem p.R. a Frenštátem p.R. v okolí Malého a Velkého Javorníku). "Mapy.cz" a "Navigátor MapFactor" se skvěle doplňují.

  Reprodukovatelně a naprosto vždy mi Navigátor zhavaroval (zcela se v Androidu ukončí) v Hladkých Životicích jen přibližně na tomto místě. Naopak nikde jinde MapFactor navigátor za celou dobu několika měsíčního testování nezhavaroval. Až při cestě do Prahy jsem narazil na dvě místa, kde MapFactor spolehlivě zhavaroval. Navíc kvůli trvalému rušení při průjezdu oběma městy ani nedokončil spuštění a zhavaroval již při startu aplikace. Až po opuštění místa rušení, které tentokrát zahrnovalo celá dvě města, tak začal spolehlivě pracovat. Konkrétně celý přůjezd Vysokým Mýtem a Říčany tam i o dva dny později na zpáteční cestě. Naštěstí v místech, kde MapFactor spolehlivě havaruje, tak skvělé "Mapy.cz" bezchybně fungují a orientaci ve Vysokém Mýtě a Říčanech zachraňují.

  Nová verze MapFactor mi v srpnu 2016 spolehlivě fungovala i ve Vysokém Mýtě a Říčanech (jen jsem zaregistroval "škrknutí" v tabletu se zobrazením značky na mapě, což však na navigaci nemělo žádný vliv). Obdobně složitěji naplánovanou trasu navigace nově zvládá v pohodě, i když se na ni napojím uprostřed cesty (tzn nevrací mě na začátek trasy, ale hezky naváže). Doporučuji vždy mít poslední verzi MapFactor, neboť autoři navigaci stále zlepšují.

  Nově v Androidu verze 6 Marshmallow nefunguje přesouvání pořadí průjezdních bodů, což významně snižuje možnosti nastavení trasy navigace.

  Všechny testy jsem prováděl na zdarma mapách, na nabízených placených TomTom mapách může být tato navigace ještě více k užitku.


  ColorDict Slovník-Dictionary
  Skvělý slovník a encyklopedie angličtiny včetně americké a britské výslovnosti, kterou je nutno doinstalovat podle pokynů aplikace. Čeština je výběrovou součástí instalace jakož i mnoho dalších jazyků. Funguje i bez připojení k internetu.

  Jednoduché offline slovníky DIC-o
  Anglicko-český offline slovník
  Velmi užitečné vynikající jednoduché slovníky angličtiny, němčiny, francouštiny, španěĺštiny apod.

  Skype - free IM & video calls
  Funguje skvěle, ale plně použitelné jen pro kvalitní datové připojení k internetu. Přesto je Skype dírou v bezpečnosti mobilu, konkrétně jeho využitím reklamy MOcean Ad Network, tzn nainstalovat si Skype lze doporučit opravdu jenom a pouze v případě, že jej budu intenzivně používat a sledování mých údajů v mobilu včetně mého okolí přes kameru mi nevadí.

  Lookout Ad Network Detector
  Jednoduchá užitečná aplikace pro kontrolu bezpečnosti mobilu z pohledu odesílaných údajů reklamním společnostem. Navíc je skvěle popsaná v recenzi 16.8.2012 na webu Svět Androida.

  Opera Mini - webový prohlížeč
  V novém přístoji HTC EVO 3D instalovaný webový prohlížeč HTC Sense je sice skvělý, přesto má jedno fatální omezení, tedy nemožnost uložit si webovou stránku na SD kartu k pozdějšímu prohlížení. Právě instalace Opera Mini tento problém řeší v příjemném prostředí prohlížeče a minimalizací přenášených dat.

  HTML Reader - zobrazuje HTML soubory uložené na SD kartě
  Podobně jako Opera Mini řeší i HTML Reader fatální omezení prohlížeče HTC Sense tím, že umí zobrazit v HTML kódu uložené stránky na SD kartě, tzn např na počítači si uložím úplné stránky z webu (v Scrapbook v prohlížeči Firefox včetně odkazů např do 2.úrovně) a po překopírování na SD kartu mám nově možnost si je zobrazit i bez připojení k internetu.

  CSipSimple pro VoIP telefonování přes internet
  Vynikající OpenSource (GPL) aplikace, která přímo spolupracuje s kontakty v mobilu, patří k tomu nejlepšímu pro VoIP telefonování přes internet optimálně přes WiFi, i když běžně funguje i přes mobilní připojení k internetu.

  LIDL - sice skvělá aplikace, ale v Česku k ničemu...
  Je to typický problém aplikací ze zemí, kde jsou levná mobilní data, neboť v Česku jsou nesmyslně drahá, tedy s ohledem na účel spotřeby mobilních dat k účelu podívat se mimo WiFi do "Nákupního seznamu" z akcí Lidlu přímo v prodejně Lidlu, kde jdu smysl existence této aplikace uplatnit. Tedy fatální chybou aplikace Lidl je, že se nelze bez mobilního datového připojení podívat do "Nákupního seznamu". Jinak je aplikace docela povedená a nebýt fatálního selhání požadavku při spuštění aplikace na mobilní data (jinak se nespustí), tak by tato aplikace mohla být i užitečná. Toto fatální selhání požadavku mobilních dat při spuštění aplikace snadno napraví pár uložených dat na SD kartě anebo zdarma WiFi připojení v prodejnách Lidlu.

  MX Player - přehrávač videí a filmů včetně titulků
  MX Player je optimální přehrávač videí a filmů včetně titulků. Určitě stojí za odzkoušení a rezerva pri videa, která jinde přehrát nejdou.


  Google Play


  vytvořeno: 22.05.2012
  upraveno : 30.12.2016