Poradenství v oblastech technologie, kvality,
informačních technologií a programování

Ing. Milan Lošťák
Svazarmovská 1577
756 61 Rožnov p.R.
mobil:  +420 608 322095
email:  milan.lostak@centrum.cz

 • Rychlá pomoc podnikatelům a firmám při problémech jak v oblasti informačních technologií, tak i v technologii a kvalitě výroby.
 • SPC (Statistical Process Control) Software včetně výběru, naprogramování, optimalizace a zavedení.
 • Podnikové informační systémy, jejich analýza a optimalizace včetně proškolení pracovníků firmy. Možnost naprogramování základního podnikového informačního systému.
 • Kurzy výpočetní techniky pro zájemce z řad zaměstnanců firmy.
 • Zavedení metody Six Sigma na pracovištích firmy včetně proškolení pracovníků firmy.
 • Zavedení metod FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - analýza možných vad a jejich důsledků) pro zvýšení reprodukovatelnosti a snížení rozptylu technologie.
 • Zavedení metod a nástrojů Poka Yoke u vybraných pracovišť firmy pro snížení vlivu lidského faktoru na rozptyl a výjimky technologického procesu.
 • Mnoho dalších služeb po dohodě s vedením firmy.
 • Zkušenosti v oblasti informačních technologií, analýze, programování a managementu softwaru procesů kontroly výroby ve funkci programátor-analytik, administrátor PC sítě a manažer IT a ve vývoji a výrobě integrovaných obvodů ve funkci Device, Process and Quality Development Engineer.
 • Optimální kombinace technologie, kvality, informačních technologií a programování.
 • Optimalizace procesů řízení metodami Six Sigma a Poka Yoke.
 • Zkušenosti z analýzy a programování statistických metod řízení výroby.
 • Pedagogické zkušenosti při školení podnikatelů, studentů a odborníků firmy.
 • Dobré komunikační schopnosti v angličtině.
 • Micro Precision Components – IT manažer (MPC sro, myonic sro)
  • Kompletní management informační technologie a monitorování technologie Micro Precision Components sro (MPC sro, myonic sro). Systémový administrátor PC NET MPC sro - RMB ltd (Biel, Swiss).
  • Naprogramování (ve VFP6) klíčového software výroby pro párování miniaturních kuličkových ložisek (Uživatelé: MPC sro Roznov pR a Miniatur Kugel Lager GmbH Leutkirch Deutschland – myonic Group)
  • Technolog Micro Precision Components. Zajištění jakosti podle ISO 9001-1994, ISO 9001-2000.
  • Six Sigma implementace včetně Statistical Process Control. Poka-Yoke principiální implementace.
 • Tesla Sezam a.s. - Process Engineer – Ion Implantation (plus statistická kontrola procesu SPC a externí programátor-analytik pro divizi výroby čipů)
  • Kompletní management a monitoring technologie iontové implantace Tesla Sezam a.s. (dříve část fy Motorola, nyní On Semiconductor)
  • První implementace statistické kontroly procesu SPC v prostředí Windows v počítačové síti Windows NT (Divize výroby čipů - cca 200 PC)
  • Kompletní monitorování statistické kontroly procesu celé technologie divize výroby čipů pro fy Motorola – On Semiconductor.
  • Externí programátor pro analýzu, naprogramování (ve VFP6) a implementaci 12 programů, které byly používány na cca 200 PC více než 5 let (Divize čipů) k základnímu monitorování, kontrolování a řízení výroby pro celou technologii Divize čipů (poslední verse: cca 550 000 řádků programového kódu Visual FoxPro 6 v programech a v metodách objektů – celý projekt jsem analyzoval a naprogramoval sám – později systém Promis fy Motorola nahradil těchto 12 programů).
  • Six Sigma implementace do Statistického řízení procesu apod.
 • Jerid s.r.o. – Programátor-analytik
  • Programování informačního systému pro spediční firmy
 • Ing.Milan Lošťák – PC Milan
  • Programátor-analytik ekonomického software (jednoduché účetnictví a mzdy)
  • Programátor-analytik databázového software pro fax-modemový server pro spediční firmy
  • Kurzy výpočetní techniky pro podnikatele a další zájemce v působnosti Domu podnikatelů v Rožnove p.R.
  • Externí řádná výuka (např 1993/1994 8 hod týdně) výpočetní techniky post-maturitních ročníků studentů SŠCR v Rožnově p.R.
  • Rychlá pomoc podnikatelům a firmám v oblasti výpočetní techniky, hlavně akutní problémy ekonomického software, záchrana dat, školení k efektivnímu využívání PC apod.
 • NEL Brno s.r.o. – Programátor-analytik
  • Programování software pro BBS (Bulletin Board System – předchůdce internetu)
  • software pro sklady
 • Výzkum a vývoj Tesla Rožnov – Samostatný výzkumný a vývojový pracovník
  • Komplexní výzkum a vývoj technologie nových integrovaných obvodů na Si deskách ve funkci Device and Process Development Engineer.
  • Nové mozaikové testy – první kompletní knihovna v Tesle Rožnov pro STTL a analogové obvody (ve své době 2/3 výroby).
  • Základní komplexní programy na počítači PDP11/04 pro vývoj Si desek se zpracováním dat z nových mozaikových testů (poslední verse: cca 450 000 řádků ve Fortranu 77 – celý projekt jsem analyzoval a naprogramoval sám). Tyto programy byly používané v Tesle Rožnov víc jak 8 let
  • Průběžně realizované přednášky a školení pro kolegy Výzkumu a vývoje a pracovníky výroby Tesly Rožnov včetně přednášek pro RFT-Bauelemente Frankfurt n.O.
 • Plánování, vedení, koordinace a řízení projektů. Organizace a optimalizace zavádění nejnovějších poznatků vědy a techniky do denní praxe. Optimalizace procesů řízení metodami Six Sigma a Poka Yoke. Komplexní řízení výroby s využitím detailních znalosti technologie, metod řízení kvality a informačních technologií včetně programování.
 • Pedagogické zkušenosti jak v kurzech výpočetní techniky pro podnikatele, tak i v rámci řádné výuky studentů.
 • Praktické a teoretické znalosti technologie integrovaných obvodů včetně zkušeností z jejich výzkumu a vývoje.
 • Zkušenosti z analýzy a programování statistických metod řízení výroby.
 • Zkušenosti s metodami Six Sigma - SPC, DOE, FMEA, MRB, CAB a zkušenosti s metodou Poka-Yoke.
 • Zkušenosti z administrace podnikových počítačových sítí pro Švýcarsko (RMB) a Německo (MKL).
 • Kompletní analýza a naprogramování klíčových programů řízení výroby nejen v češtině a angličtině, ale i v němčině.
 • Programátorské zkušenosti v mnoha programovacích jazycích - Fortran, Pascal, Delphi, C, SQL, Visual FoxPro ve všech jeho versích a variantách apod.
 • Znalosti mnoha informačních technologií – C++, Java, C#.NET pro ASP.NET, XML, HTML, ISO/OSI, TCP/IP, Oracle, SAP, PL/SQL, AutoCAD, UNIX/LINUX, Windows XP, MS Office apod.
 • Schopnost rychlého učení novým výrobním technologiím a novým metodám kontroly procesů výroby.
 • Komplexní efektivní využívání výpočetní techniky v procesu řízení výroby se znalostmi databázového systému (SAP) a znalostmi technologií informačních systémů.
 • Taktické i strategické myšlení v oblasti analýzy a tvorby programů.
 • Schopnost efektivního programování v jakémkoliv programovacím jazyce již po velmi krátkém zorientování se v přednostech systému.


Inženýr elektrotechnologie - Vysoké učení technické v Brně, Elektrotechnická fakulta, Katedra elektrotechnologie (Mikroelektroniky)