Poradenství v oblastech technologie, kvality,
informačních technologií a programování


Rychlá pomoc podnikatelům a firmám při problémech jak v oblasti informačních technologií, tak i v technologii a kvalitě výroby.
SPC (Statistical Process Control) Software včetně výběru, naprogramování, optimalizace a zavedení.
Podnikové informační systémy, jejich analýza a optimalizace včetně proškolení pracovníků firmy. Možnost naprogramování základního podnikového informačního systému.
Kurzy výpočetní techniky pro zájemce z řad zaměstnanců firmy.
Zavedení metody Six Sigma na pracovištích firmy včetně proškolení pracovníků firmy.
Zavedení metod FMEA (Failure Mode and Effect Analysis - analýza možných vad a jejich důsledků) pro zvýšení reprodukovatelnosti a snížení rozptylu technologie.
Zavedení metod a nástrojů Poka Yoke u vybraných pracovišť firmy pro snížení vlivu lidského faktoru na rozptyl a výjimky technologického procesu.mobil:  +420 608 322095
email:  milan.lostak@centrum.cz